DocenteSenna_Logo

Cursus Nederlandse Gebarentaal voor algemeen belangstellenden

De modules voor algemeen belangstellenden bestaan uit 12 lessen van 2 uur. Bij elke module ontvangt de cursist een werkboek en DVD. Hiermee kan de cursist zijn/haar huiswerkopdrachten maken en de gebaren oefenen. Tijdens les 12 zal een toets afgenomen worden. De cursus zal worden afgesloten met een leuke gebarenavond. Op deze avond zullen de cursusisten hun certificaat ontvangen. Mocht u de toets niet halen kunt u ervoor kiezen een hertoets te maken of een bewijs van deelname te ontvangen.

Hieronder ziet u een korte beschrijving van de modules en de cursusprijs.

Module 1 (€200)
In deze eerst module leer je de beginselen van de Nederlandse Gebarentaal. De grammatica en gebaren worden aangeboden in verschillende thema's. Als eerste leer je jezelf voorstellen, het gebruik van mimiek komt aan de orde en verschillende gespreksvaardigheden worden geoefend in thema's als het weer en verkeer, familie, eten en drinken, kleuren, kleding, maanden en feestdagen. Daarnaast komt ook het handalfabet aan bod evenals een aantal culturele aspecten.

Module 2 (€205)
Deze module is een vervolg op module 1 en zal voortbouwen op de reeds verworven kennis en vaardigheden.
Het gebruik van classifiers wordt verder uitgebreid en het localiseren wordt geoefend. Onder andere de volgende thema's zullen behandeld worden; maanden, dagen, tellen, het weer en de seizoenen, boodschappen doen, beroepen, vakantie, gevoelens en meningen, ziek en gezond.

Module 3 (€210)
In deze laatste module wordt verder ingegaan op de grammaticale onderdelen van gebarentaal zoals localiseren, perspectief en rolnemen. Verder worden er ook nieuwe gebaren geleerd in de verschillende thema's zoals de buurt, getallen en tijd, dieren, sport, politiek en nieuws in de wereld. Ook wordt er aandacht besteed aan pragmatiek en verdere informatie over de dovenwereld.

Cursusdata:
De lestijd is van 19.30-21.30.
De lessen vinden plaats in Buurthuis de Oase in Sittard (www.buurthuisdeoase.nl).
Tijdens de pauze is de kantine geopend voor koffie/thee/fris.

Module 1 start september 2014

Module 2 start bij voldoende aanmeldingen

Module 3 start bij voldoende aanmeldingen

Aanmelden voor de cursus? Stuur een e-mail naar info@docentesenna.nl

 

Cursus op Maat

Naast de cursus voor algemeen belangstellenden zijn er meerdere modules ontwikkeld door het Nederlands Gebarencentum. Onderstaande modules worden ook aangeboden door Gebarendocente Senna.

- Nederlands met ondersteunende Gebaren voor algemeen belangstellenden: module 1, module 2 en module 3
- Oudermodule NGT: module 1, module 2 en module 3
- Nederlands met ondersteunende Gebaren met peuters
- Nederlands met ondersteunende Gebaren voor het onderwijs: module 1, module 2 en module 3

In overleg is het mogelijk een cursus op maat aan te bieden. Hierbij kan specifiek ingegaan worden op de wensen van de klant. Voor een offerte kunt u mailen naar info@docentesenna.nl